مشاهده همه 12 نتیجه

سرشعله کوهنوردی اسنوهاوک A4_SN10

318,000 تومان
نوع سوخت كپسول هاي گاز بوتان ، پروپان و يا مخلوط ي از هردو برخورداري از طراح ي كامپكت و وزن سبك داراي توان ٣٠٠٠ وات پره ها به صورت منحني يا خميده طراح ي شده كه سبب پوشش سطح گسترده تري از ظروف ميشود.

سرشعله فندک دار کوهنوردی اسنوهاوک A1_SN10

275,000 تومان
فندك دار ميباشد. با داشتن كفيِ محكم نگهداشتن ظروف پختوپز را پا يدارتر ميكند. به دليل داشتن سه رديف سوراخ، ا تشي بزرگ و قوي توليد ميكند محصول بدون شيلنگ بهراحتي به انواع كپسول سوخت متصل و ا ماده استفاده است وزني كه ا ين محصول ميتواند تحمي ل شود 10 كيلوگرم ميباشد.

سر شعله بولین B17

سر شعله بولین B17 با توان 6800 وات و با خاصیت جمع شوندگی و ضد زنگ بودن به همراه شلنگ مخصوص می تواند انتخاب مناسبی برای خرید باشد

سر شعله بولین B16

تومان
سر شعله بولین B16 با توان 6800 وات و با خاصیت جمع شوندگی و ضد زنگ بودن به همراه شلنگ مخصوص می تواند انتخاب مناسبی برای خرید باشد

سر شعله سه سوخته بولین t4a

تومان
سر شعله سه سوخته بولین T4 با توان 3500 وات و با خاصیت جمع شوندگی و ضد زنگ بودن به همراه شلنگ مخصوص می تواند انتخاب مناسبی برای خرید باشد

سر شعله سه سوخته بولین T4

تومان
سر شعله سه سوخته بولین T4 با توان 3000 وات و با خاصیت جمع شوندگی و ضد زنگ بودن به همراه کپسول گاز می تواند انتخاب مناسبی برای خرید باشد

سر شعله بولین B8

تومان
سر شعله بولین B8 با توان 3000 وات و با خاصیت جمع شوندگی و ضد زنگ بودن  می تواند انتخاب مناسبی برای خرید باشد

سر شعله بولین B8-A

سر شعله بولین B8-A با توان 3000 وات و با خاصیت جمع شوندگی و ضد زنگ بودن به همراه کپسول گاز مخصوص و پایه نگهدارنده می تواند انتخاب مناسبی برای خرید باشد

سر شعله بولین S03_A

سر شعله بولین S03-Aبا توان 3000 وات و با خاصیت جمع شوندگی و ضد زنگ بودن به همراه کپسول گاز مخصوص می تواند انتخاب مناسبی برای خرید باشد

سر شعله بولین S03

تومان
سر شعله بولین S03 با توان 3000 وات و با خاصیت جمع شوندگی و ضد زنگ بودن می تواند انتخاب مناسبی برای خرید باشد