• شهریور 5, 1399

    شرکت غزل تجارت افشار به منظور بهره مندی بیشتر و مشتری مداری و همچنین برای کسب درآمد مشتریان سایت از دیپوکالا سیاست مشارکت در فروش را برای کاربران را پیاده سازی کرده است.